Hội thảo chuyên đề sắc ký

Hội thảo chuyên đề về Sắc ký

Ngày 15,16/5/2018, Trung tâm Công nghệ Việt Đức đã tổ chức Hội thảo chuyên đề sắc ký dành cho Giảng viên và Sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh. Tại buổi Hội thảo, TS. Lê Thanh Hải đã giới thiệu các kỹ thuật phân tích bằng GC và LC, chia sẻ các kinh nghiệm cũng như cách khắc phục các sự cố thông thường trong sắc ký khí và sắc ký lỏng. Dưới đây là một số hình ảnh về Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo

Sinh viên tham dự Hội thảo

Hơn 150 Giảng viên, Sinh viên tham dự Hội thảo

Báo cáo viên trình bày tại Hội thảo

TS. Lê Thanh Hải báo cáo chuyên đề GC và LC

Sinh viên tham dự Hội thảo