Lịch học HPLC khóa 2

LỊCH HỌC LÝ THUYẾT 

Địa điểm: Nhà B cơ sở: 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

    05/07/2017 06/07/2017 07/07/2017 08/07/2017 09/07/2017 10/07/2017
13:15 14:45 B101 B104 B105 B105 B105 B106
14:45 15:00 GIẢI LAO
15:00 16:30 B101 B104 B105 B105 B015 B106
               

LỊCH HỌC THỰC HÀNH 

Địa điểm: PTN Trung tâm Công nghệ Việt Đức - 337 Tân Kỳ Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp. HCM

    12/07/2017 13/07/2017        
7:00 11:20 Học TH Học TH        
11:20 12:30 GIẢI LAO        
12:30 16:50 Học TH Học TH