Lịch học Thực hành HPLC

 

LỊCH HỌC THỰC HÀNH LỚP HPLC CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Địa chỉ: Trung tâm Công nghệ Việt Đức - 337 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Bản đồ: Trung tâm Công nghệ Việt Đức
 
     
  Sat 13/5/2017 Sun 14/5/2017 Sat 27/5/2017 Sun 28/5/2017 Sat 03/6/2017 Sun 04/6/2017
7:00 AM - 5:00 PM

NHÓM I

NHÓM I NHÓM II NHÓM II NHÓM III NHÓM III